Skip to Content

Databeskyttelseserklæring

1. Formål

Henkel Norden AB, herefter benævnt Henkel, respekterer fuldt ud hemmeligholdelse af personfølsomme oplysninger for alle, der besøger vores hjemmeside.

I det følgende informerer vi om, hvilken type oplysninger, Henkel indsamler, og hvordan oplysningerne anvendes. Du kan også lære om dine rettigheder i forbindelse med dine data.

Eventuelle ændringer af Databeskyttelseserklæringen offentliggøres på denne side. Dette giver dig mulighed for til enhver tid at holde dig opdateret om, hvilke data vi indsamler, og hvordan disse anvendes.

Nærværende Databeskyttelseserklæring finder ikke anvendelse for hjemmesider, som er tilgængelige via hyperlinks på Henkels hjemmeside.

2. Indsamling, anvendelse og behandling af persondata

Navn på ansvarlig enhed: Henkel Norden AB

Den ansvarlige enheds adresse: Henkel Norden AB, Box 151 22, 167 15 Bromma

Henkel anvender persondata primært til at udbyde denne hjemmeside til brugerne. Eventuel yderligere anvendelse af disse data sker på baggrund af lovmæssige krav eller tilladelse, eller hvis den respektive bruger har givet Henkel samtykke hertil. Henkel opbevarer og behandler data med følgende formål:  

Henkel samler og opbevarer automatisk bestemte data, når brugerne besøger hjemmesiden. Disse data inkluderer: IP-adresser eller enheds-ID, der er tildelt den respektive enhed til den nødvendige brug for at sende det ønskede indhold (fx særligt indhold, tekster, billeder og produktinformation samt datafiler, der skal downloades osv.), brugerens aktivitet i forbindelse med hjemmesiden, enhedstypen, browsertypen samt dato og tidspunkt for aktiviteten.  

Henkel opbevarer denne information i maks. 7 dage for at være i stand til at blive opmærksom på og forfølge eventuelt misbrug.

Henkel anvender derudover denne information til at forbedre præsentationer af services, features og andre funktioner samt almindelige administrationsopgaver.

Derudover sletter eller anonymiserer Henkel omgående data vedrørende anvendelse, herunder IP adresser, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå ovenstående formål.

Behandling og anvendelse af data sker i henhold til gældende lovgivning som dermed berettiger tiltagene eftersom (1) behandlingen er en forudsætning for hjemmesidens formål; eller (2) Henkel har en oprigtig interesse i at sikre og forstærke funktionaliteten på hjemmesiden, minimere eventuelle fejl og tilpasse den til brugenes behov.

3. Yderligere behandling af persondata

a) Forbrugeranmodningsoversigt

Du har muligvis anført dine kontaktoplysninger via vores kontaktformular. Vi anvender dine data med det formål at svare på din henvendelse.   

Behandling og anvendelse af dine oplysninger sker i henhold til gældende lovgivning, der berettiger handlingerne med henvisning til, at behandlingen er nødvendig for at behandle din henvendelse.

Såfremt du ikke har givet samtykke til en længere opbevaringsvarighed, fx i forbindelse med vores CRM-systemer, opbevarer vi kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål eller så længe gældende lovgivning kræver dette, hvis en opbevaringsforpligtelse finder anvendelse.

b) Konkurrencer

Du har muligvis anført dine kontaktoplysninger og din adresse, hvis du har deltaget i en konkurrence, hvilket vi fra tid til anden udbyder på vores hjemmeside. Vi anvender dine data med det formål at udbyde konkurrencer.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart medmindre formålet er uddeling af præmier eller for at udføre konkurrencen.

Behandling og anvendelse af dine personoplysninger sker i henhold til gældende lovning, der berettiger tiltagene med henvisning til, at behandlingen er nødvendig for at gennemføre konkurrencen.

Såfremt du ikke har givet samtykke til en længere opbevaringsvarighed, fx via vores CRM-system, opbevarer vi kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål eller så længe gældende lovgivning kræver dette, hvis en opbevaringsforpligtelse finder anvendelse.

c) Produktafprøvning

Du har muligvis anført dine kontaktoplysninger og din adresse i forbindelse med din medvirken i produktafprøvninger. Vi anvender dine data med det formål at gennemføre produktafprøvningen.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart medmindre formålet er at udføre produktafprøvningen.

Behandling og anvendelse af dine personoplysninger sker i henhold til gældende lovning, der berettiger tiltagene med henvisning til, at behandlingen er nødvendig for at gennemføre produktafprøvningen.

Såfremt du ikke har givet samtykke til en længere opbevaringsvarighed, fx via vores CRM-system, opbevarer vi kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål eller så længe gældende lovgivning kræver dette, hvis en opbevaringsforpligtelse finder anvendelse.

d) Webinar

Du har muligvis anført dine kontaktoplysninger, fx din e-mailadresse i forbindelse med din deltagelse i webinars. Vi anvender dine data med det formål at gennemføre webinars.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart medmindre formålet er at udføre webinaret.

Behandling og anvendelse af dine personoplysninger sker i henhold til gældende lovning, der berettiger tiltagene med henvisning til, at behandlingen er nødvendig for at tilbyde dig et webinar.

Såfremt du ikke har givet samtykke til en længere opbevaringsvarighed, fx via vores CRM-system, opbevarer vi kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål eller så længe gældende lovgivning kræver dette, hvis en opbevaringsforpligtelse finder anvendelse.

e) Spørgeundersøgelser

Du har muligvis anført dine kontaktoplysninger, fx din e-mailadresse i forbindelse med din medvirken i en spørgeundersøgelse. Vi anvender dine personoplysninger med det formål at gennemføre spørgeundersøgelsen.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart medmindre formålet er at udføre spørgeundersøgelsen.

Behandling og anvendelse af dine personoplysninger sker i henhold til gældende lovning, som berettiger tiltagene med henvisning til, at behandlingen er nødvendig for at tilbyde dig et webinar.

Såfremt du ikke har givet samtykke til en længere opbevaringsvarighed, fx via vores CRM-system, opbevarer vi kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål eller så længe gældende lovgivning kræver dette, hvis en opbevaringsforpligtelse finder anvendelse.

4. Samtykke / Tilbagekaldelse af samtykke

a) Forbruger / CRM / Online fællesskaber

Du har muligvis givet samtykke til, at Henkel behandler

 • mine kontaktoplysninger, jeg har oplyst til Henkel,
 • indholdet og forholdene fra min elektroniske kommunikation med Henkel, fx kontaktformularer eller e-mail,
 • min anvendelse af Henkels hjemmesider,
 • data i forbindelse med min deltagelse i Henkels online kurser,
 • mine aktiviteter på Henkels sociale medier-platforme (blogs, Facebook, fansider osv.)

i forbindelse med Henkels administration af kunde-/forbrugerforhold/ online fællesskab med følgende formål

 • reklamering (ved opslag, i browser, i app og som anført nedenfor såfremt du giver yderligere samtykke hertil), 
 • teknisk rådgivning, fx brug af produkter eller teknologier,
 • markedsanalyser og
 • online services, fx e-learning og webinars
 • kommunikation i forbindelse med arrangementer
 • spørgeundersøgelser

For at opnå de udvalgte formål er Henkel berettiget til følgende

 • kombinere ovennævnte data med andre data vedrørende dig som Henkel måtte have indsamlet juridisk, fx via en konkurrence eller andre online aktiviteter.
 • analysere data med henblik på at fastlægge relevante reklameparametre.

Henkel anvender en automatiseret metode, der hjælper med at prioritere leads med henblik på salg. Kontakter bliver kategoriseret efter deres online og offline aktiviteter. Kontakterne får på baggrund af den tildelte kategori og lokation tilknyttet salgspersoner, som leverer forskellig information om produkter og services samt reklamemateriale.

Du har muligvis givet samtykke til, at Henkel må udlevere dine persondata til GFK med følgende formål:

 • matche og opdatere kontaktadresser.

Vi opbevarer kun data så længe vi har samtykke hertil eller såfremt gældende lovgivning kræver opbevaring af data.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke, fx ved at klikke på det respektive hyperlink anført i Data Protection Statement eller ved at klikke [HER]. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af databehandlingen pga. samtykke givet før tilbagekaldelse.

b) Reklame ved elektronisk post

Du har muligvis givet samtykke til, at Henkel må kontakte dig vedrørende tilbud, produkter og services vedrørende produkter fra Henkels Adhesive Technologies-udvalg via elektronisk post (e-mail, sms, mms, instant message) og/eller telefon.

Vi anvender dine personoplysninger i henhold til de i punkt 4 anførte betingelser i nærværende Databeskyttelseserklæring med det formål at tilbyde dig de respektive reklameparametre.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, fx ved at klikke på det respektive hyperlink anført i din bekræftelsese-mail eller ved at klikke [HERE]. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af databehandlingen pga. samtykke givet før tilbagetrækningen.

5. Cookies, Pixel, Fingeraftryk

6. Web-sporing

a) Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google, Inc (“Google”). Til dette formål er en cookie installeret på din computer. Oplysningerne om din anvendelse af hjemmesiden fra cookien (herunder din IP-adresse) bliver sendt til og opbevaret af Google på servere in USA.

Vi har aktiveret IP-anonymisering, som betyder, at Google anonymiserer det seneste oktet i IP-adressen for alle medlemslande i EU samt andre parter i det europæiske fællesmarked. Den fulde IP-adresse vil kun i undtagelsestilfælde blive sendt til og forkortet af Googles servere i USA.

På vegne af hjemmesideudbyderen bruger Google denne information til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter vedrørende weboperatørernes webaktivitet og levere andre services relateret til hjemmesideaktiviteten og internetbrugen til hjemmesideudbyderen. Google forbinder ikke din IP-adresse med andet data som Google måtte være i besiddelse af.

Indsigelse mod dataindsamling:

Foruden at ændre dine browserindstillinger kan du hindre Googles indsamling og anvendelse af dine data (cookies og IP-adresser) ved at downloade og installere en browser-plugin, som du kan finde her https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

b) Google DoubleClick

Vi anvender Google DoubleClick-funktionen på vores hjemmeside for at evaluere hjemmesidens brug og for at gøre det muligt for os, Google og andre annoncører, der samarbejder med Google DoubleClick at give dig brugermålrettet reklamer. Til dette formål er der installeret en cookie på din computer. Cookien indsamler information vedrørende de reklamer, der vises i din browser og ydermere hvilke reklamer, du klikker på. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug af hjemmesiden overføres til en Google-server i USA og opbevares der. På baggrund af den indsamlede information vises interesserelateret reklame i din browser.

Indsigelse mod dataindsamling:

Foruden at ændre dine browserindstillinger kan du også deaktivere DoubleClick-cookien permanent med hjælp af en browser-plugin. Denne plugin bibeholder dine deaktiveringsindstillinger på trods af, at du sletter alle cookies. Du kan sikre dig permanent deaktivering ved at hente dette browser-plugin her https://support.google.com/ads/answer/7395996.

c) Facebook Custom Audience Pixel

Vi deltager i Facebooks Custom Audience Pixel-program, som gør det muligt for os at vise individuelle reklamer til dig, hvis du har oprettet en Facebook-profil og er logget ind på din profil. Dette værktøj gør det ydermere muligt at vise individuelle reklamer på baggrund din aktivitet på hjemmesiden, således at reklamerne passer netop til dig. Til dette formål deler vi din e-mailadresse eller dit telefonnummer i et hashhed-format som giver Facebook mulighed for at identificeres dig, hvis du har en Facebook-profil.

Indsigelse mod dataindsamling:

Foruden at ændre dine browserindstillinger kan du ændre dine reklamepræferencer i din Facebook-indstillinger, hvis du ikke vil modtage reklamer på Facebook, der matcher dine interesser.

7. Commerce Connector

På vores hjemmeside bruger vi en “Køb nu-knap”. Denne Køb nu-knap leveres og styres af Commerce Connector. Detaljeret information om funktionalitet og databehandling kan findes i følgende link.

8. Dine datarettigheder / Data Protection Officer

Du kan til enhver tid gøre din ret til at tilgå dine data gældende. Derudover kan du gøre følgende rettigheder gældende såfremt de respektive krav herfor er opfyldt:

 • Ret til berigtigelse
 • Ret til datasletning
 • Ret til at begrænse databehandlingen
 • Ret til at indgive en klage til den pågældende tilsynsmyndighed for databeskyttelse
 • Ret til dataportabilitet (efter den 25. maj 2018)

Rettigheder til indsigelse

Såfremt Henkels behandling af dine aktiviteter involverer dine personfølsomme data, som bliver behandlet på baggrund af Henkels legitime interesse, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling på baggrund af din specifikke situation. Henkel vil derefter stoppe behandlingen medmindre Henkel kan påvise vigtige årsager til behandlingen, som skal beskyttes og som dermed overgår dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen har til formål at gøre retskrav gældende eller forsvare mod fremsatte krav.     

Hvis du ønsker ovenstående eller hvis du har spørgsmål i forhold til behandling af dine persondata, kontakt venligst dataprivacy.dk@henkel.com, Henkel Norden AB, Box 151 22, 167 15 Bromma.

9. Brug af sociale medier-plug-ins

Plug-ins fra forskellige sociale medier er inkorporeret i vores hjemmeside. De relaterede services leveres af de respektive virksomheder (”udbyderne”). Disse udbydere er:

Facebook opereres af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Et overblik over Facebooks plug-ins kan findes på: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ and YouTube opereres af Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (“Google”). Et overblik over Google+ plug-ins kan findes på: https://developers.google.com/+/web/; YouTube plugins kan findes på: https://developers.google.com/youtube/subscribe/

Instagram opereres af Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Et overblik over Instagrams plug-ins kan findes på:  http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

For at øge beskyttelsen af dine data, når du besøger vores hjemmeside er disse plug-ins implementeret som ”2-klik-knapper”. Denne form for integration sikrer, at når du besøger en side fra vores hjemmeside, som indeholder ey sådan plug-in, bliver du ikke automatisk tilknyttet udbydernes server. Kun hvis du aktiverer plug-ins, og dermed giver dataoverførslen tilladelse, vil browseren lave et direkte link til udbydernes server. Indholdet af de forskellige plug-ins bliver derefter overført af den pågældende udbyder direkte til din browser og vises på din skærm.

Det pågældende plug-in fortæller derefter udbyderen hvilken af vores hjemmesider, du har besøgt. Såfremt du er logget ind med din brugerprofil på den pågældende udbyder, vil udbyderen have adgang til at indsamle dine interesser – det vil sige den information, du ser med din brugerkonto. Gør du brug af eventuelle plug-in-funktioner (fx ved at klikke på ”synes godt om”-knappen eller ved at skrive en kommentar), så vil denne information også blive overført direkte til udbyderen til opbevaring.   

Yderligere information om udbydernes indsamling og anvendelse af data samt dine rettigheder og muligheder i den forbindelse kan findes i udbydernes persondatapolitikker:

Facebooks persondatapolitik: http://www.facebook.com/policy.php

Googles persondatapolitik: https://policies.google.com/privacy

Instagrams persondatapolitik: https://help.instagram.com/155833707900388/